Recent content by clshead

  1. C

    Küfür eden PM> Küfür eden Pm> LawlessJUSTICEBOMBOM

    Parayı yatırmış olan arkadaş yeni başlayan arkadaşlarda itemi olmayanlara gösterdiği saygısızlık seviyesizlik. Arkadaş klavye bereli... LawlessARMY klanına mensup klanı tanıyan varsa köpeğine sahip çıksın.
  2. C

    2. char oyuna girerken dc atıyor

    aynı sorun bende de var